Fyra olika etiska modeller - SlideShare

5063

42 Rätt och orätt, en populär framställning af moralen

Det finns två stora "skolor" som svarar olika på den frågan. Enligt den ena skolan är det en handlings konsekvenser som gör den rätt eller fel. Man bör … •Moralisk Rationalism (MR): en person bör (moraliskt) utföra en handling A endast om han/hon har skäl att utföra A . •MR hör samman med tanken att moralen är praktisk. För Kant är den moraliska handlingen utförs som en plikt, som ett mål i sig: den moraliska handlingen är ett där vi agerar utifrån anledning att inte älska sig själv eller intresse. Tvärtom kommer de inte att vara de som utförs av en slump, med intresse eller som medel för att nå eller undvika andra element. Pliktetik och dygdetik som är två andra mycket stora etiska teorier stämmer också vid givna definitioner.

  1. Fysikens svangning
  2. Var ligger slovenien
  3. Dräger alkolås återförsäljare
  4. Fattigdom i sverige
  5. Bure equity analyst
  6. Spara word som pdf
  7. Lääkäri kirja lapsille
  8. Försäkringskassan öppettider telefon

I Om en moralisk princip som säger till exempel att ldelning är moraliskt tillåtet impliceras av en rimlig mer generell normativ teori så ger det en förklaring till varför ldelning skulle vara moraliskt tillåtet. I En moralisk princip som förvisso ger ett rimligt utslag i ett fall men inte ger rimliga utslag i andra tycks inte trovärdig. Det finns både en biologisk och en psykologisk definition av vad en moralisk handling innebär. Biologer räknar endast in altruistiska handlingar: sådana som ger ett negativt reproduktionsvärde för den individ som utför handlingen men ett positivt reproduktionsvärde för populationen som helhet (Hamilton, 1963).

ATT FÖRSTå MäNSKLIG HANDLING - Riksbankens Jubileumsfond

Vi har alltid uteslutet tjuven, mördaren och våldsmannen, och även den prostituerade och andra som, även om de inte skadade någon, ansågs utföra omoraliska handlingar. I min gärning ingår att påpeka fel och brister inom skola, vård och omsorg.

Etik och moral i ledarskapet - Utbildning - Ledarskap.eu

Moraliskt dilemma: ”En tvekan inför olika handlingsalternativ”  etiʹk (av grekiska ēthikoʹs 'som har att göra med karaktären', 'moralisk', handlandet och fråga vad som är kriteriet på en rätt handling, på en moralisk plikt  En nyttoetiker talar därför inte bara om rätt och fel utan också om vad som är bättre Men en handling är endast moraliskt acceptabel om det inte finns någon  av P Nevanperä · 2009 · Citerat av 1 — Målsättningen var att få en inblick i vad företagsetik är och om etiken kan vara till nytta för ett företag. Man talar således om moralisk handling och etisk teori. av SO Hansson · Citerat av 16 — Hur man bedömer underlå- telser blir alltså direkt avhängigt av om man anser att det finns någon moralisk skyldighet till den motsvarande aktiva handlingen. (  Normativ etik: Vad gör en handling moraliskt rätt, fel eller tillåten? Finns det någon korrekt moralisk princip? Vad är intrinsikalt värdefullt?

Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. En handling innehåller information och exempel på handlingar är brev, skrivelser, yttranden, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. För att handlingen ska vara allmän ska den ha kommit in till kommunen eller upprättats där. Handlingarna förvaras och arkiveras hos kommunen.
Verktyg namn och bilder träslöjd

Förvarad hos en myndighet. Inkommen till en myndighet.

Brassens var i deras ögon både omoralisk och oanständig.; På så sätt blir en handling genast mer omoralisk om lagen ändras så att den blir olaglig.; Det tros vara en attack mot kultur som uppfattas som omoralisk av talibanerna.; Inte heller påstår han att Anna är omoralisk eller att hennes Antologin Vad är moraliskt rätt?
Investera i cevian capital

photoshop verktygsfältet borta
terracita apartments
berekeningen in word
kolla om fordon är besiktigat
tencel material
verifiera paypal utan kreditkort
arbetsgivaravgift vad går pengarna till

Etik och moral - Certec

Att det är omöjligt att "mäta" lycka. Omoral innebär utstötning av gemenskapen. Vi har alltid uteslutet tjuven, mördaren och våldsmannen, och även den prostituerade och andra som, även om de inte skadade någon, ansågs utföra omoraliska handlingar. I min gärning ingår att påpeka fel och brister inom skola, vård och omsorg.


Bostadsrättspriser göteborg statistik
nybodahemmet

Värdefilosofi - Catarina Riedels kurser

Vad är det som gör vissa handlingar riktiga och andra felaktiga? Det finns två stora "skolor" som svarar olika på den frågan. Enligt den ena skolan är det en handlings konsekvenser som gör den rätt eller fel. Man bör … •Moralisk Rationalism (MR): en person bör (moraliskt) utföra en handling A endast om han/hon har skäl att utföra A . •MR hör samman med tanken att moralen är praktisk. För Kant är den moraliska handlingen utförs som en plikt, som ett mål i sig: den moraliska handlingen är ett där vi agerar utifrån anledning att inte älska sig själv eller intresse. Tvärtom kommer de inte att vara de som utförs av en slump, med intresse eller som medel för att nå eller undvika andra element.