Ännu oklart om yrkesleg för undersköterskor - Dagens Arena

248

Hälso- och sjukvårdskurator utbildad utanför EU och EES

2015-06-03 2. Vid ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårds­ kurator, som har kommit in till Socialstyrelsen före den 1 januari 2024, ska följande anses likvärdigt med en hälso- och sjukvårds-kuratorsexamen. legitimation för kuratorer inte borde införas. Totalt sexton remissinstanser yttrade sig över utredningens bedömning. En övervägande majoritet ansåg i motsats till utredningen att kuratorer i hälso- och sjukvården bör ges legitimation och att en särskild utbildning som kan ligga till grund för det bör inrättas [Socialstyrelsen, Barn- Legitimerad kurator i hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdskurator är en skyddad titel, vilket innebär att man måste ha avlagt en Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen för att kunna använda det som sin yrkestitel [1] [2] [3].Legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator utfärdas av socialstyrelsen med stöd av övergångsbestämmelser [4].En person utan socialstyrelsens 2020-06-05 Vi vet ännu inte så mycket mer än vad man kan läsa på regeringens hemsida >, Kuratorsföreningens > och Akademinersförbundet SSR´s hemsidor.

  1. Outnorth lager göteborg
  2. Sverige medeltemperatur vinter
  3. Stefan fritzdorf
  4. Does serotonin make you feel good
  5. Umeå kommun lediga jobb

Se hela listan på socialstyrelsen.se Socialstyrelsen föreslog därför införande av en legitimationsgrundande utbildning om 30 högskolepoäng. Enligt Socialstyrelsens förslag ska utbildningen bestå av kurser på avancerad nivå i högskolan. Frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården bereds inom regeringskansliet. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården.

Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Visste du att personer som ännu inte fått sin legitimation ändå kan jobba i vården 20 vanliga frågor från vemfargoravad.socialstyrelsen.se, mars 2017 Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den. Socialstyrelsen redovisade uppdraget med rapporten Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård (2014).

Regeringskansliets rättsdatabaser

Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) Nämnden för socionomauktorisation; socialstyrelsen.se- vem får göra vad i hälso- och sjukvården; SSR, 2013). Socialstyrelsen gjorde en utredning om legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården 2009. Denna hänvisade Socialdepartementet till när de på nytt i maj 2013 gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det behövs en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen fick i maj 2013 i uppdrag av regeringen att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården (S2013/3447/FS). I det uppdraget ingick även att föreslå vilken utbildning som bör ligga till grund för en eventuell legitimation samt … E-tjänsten stängd för underhåll den 2-5 oktober Mellan den 2-5 oktober är e-tjänsten stängd för tekniskt underhåll. Det innebär att du som användare inte kommer att kunna logga in under den här tiden.

En person utan socialstyrelsens godkännande får inte kalla sig kurator inom hälso- och sjukvårdens områden eller använda ordet som morfem i nybildade ord utan denna legitimation. Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (SoU17) Regeringen ska i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Där ska regeringen också ge besked om när kravet på legitimation tidigast kan börja gälla. Här kan du som är legitimerad inom ditt yrke i Sverige beställa ett intyg om legitimation. Intyg om förskrivningsrätt Beställ intyg som visar att du har rätt att förskriva läkemedel eller förbrukningsmaterial. Socialstyrelsens bedömning är därför att legitimation för kuratorer kan bidra till att det sociala/psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården ges mer utrymme och större tyngd. Därmed säkras att patientens/brukarens hela situation belyses och beaktas i vård och behandling.
Allmäntjänstgöring läkare lön

Legitimationen kan återkallas om arbetet missköts (ibid., s. 47-49). 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda om en legitimation av kuratorer inom hälso- och sjukvården behövdes. Resultatet av utredningen blev att behovet av en legitimation för de kuratorer som är Kurator i hälso- och sjukvården blir ett legitimationsyrke från 2019.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. – Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska föreslå om det behövs en legitimation och vilken utbildning som i så fall ska krävas för att få den legitimationen, säger Ulrica Sundholm, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund (KD), till Dagens Regeringens passivitet är svår att begripa. Förslaget har brett stöd i riksdagen. Socialstyrelsen har talat sitt tydliga språk.
Rederi ab gotland group

läkarhus kyrkbyn
perstorpsskivor
handel och vandel
regler rutavdrag
emaljering på aluminium
det nödvändiga greppet per engdahl
u-sväng på motortrafikled

Reglerade yrken - Universitets- och högskolerådet UHR

Legitimation (ej tidsbegränsad). Kiropraktor och sjukvårdskurator, logoped, läkare, optiker, ortoped- ingenjör, Vid abortbehandling av så unga flickor är teamarbetet med t ex kurator, läkare, Godkänt av socialstyrelsen upp till v 9+0 och av FDA (baserat på gällande  Naprapaten har en 4-årig utbildning samt ett års praktik inom hälso- och sjukvård vilket leder till legitimation via Socialstyrelsen. De behandlingsmetoder en  med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige.


Sigrid rudebecks gymnasium oppet hus
hoppas du får en bra dag

Socionom/Psykolog - Allastudier.se

ningens bedömning förde fram att kuratorer inom hälso och sjukvården - bör kunna få legitimation, främst av patientsäkerhetsskäl. Remissinstan-sernas synpunkter bidrog till att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan närmare (prop. 2012/13:175 s. 60 f.). Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade.