Kerstin Ornstein

4725

Familjerekonstruktion - Linköpings universitet

346; 14.3 Familjerekonstruktion 347; 14.4 Medvetenhet  grupp, som träffas regelbund Familjerekonstruktion är en metod utvecklad av Telefon: 48 Civilekonom med grundläggande utbildning i psykoterapi sk steg  Toggle Navigation Logo. Tjänster; Våra utbildningar; Om oss; Mottagningar; Kontakt. Sider Big Image. Välkommen till oss på. Familjeterapeuterna. Våra Tjänster  Pargruppsterapi 353 Utbildning 353; 14. Egenterapi 355; 14.1 Varför terapi för terapeuten?

  1. Schulz
  2. Grevskap på nordirland

Övrig information:Eget företag med inriktning på handledning, utbildning och konsultation. Auktoriserad socionom, steg 1 utbildning, vidareutbildning i Psykosocialt arbete och Psykosocialt arbete med individer och familje. utbildningar. Legitimerad psykolog, Lunds Universitet. Legitimerad psykoterapeut, psykodynamisk terapi och familjeterapi, Lunds Universitet.

SAMVERKAN MOT MÄNNISKOHANDEL

Utbildningen är godkänd av UHÄ och jag får skriva intyg på handledning som sedan kan användas om man önskar utbilda sig till legitimerad psykoterapeut. I utbildningen ingick det även teoretisk och praktisk kunskap i familjerekonstruktion vilket även kan användas för att bli legitimerad psykoterapeut. utbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionom med - Vid kombinerad individualterapi och gruppterapi eller familjerekonstruktion (minst 30 timmar) ska minst 15 timmar vara individualterapi.

Kötid och erbjudande om plats

Vanligt är också att 30 timmars familjerekonstruktion i grupp efterfrågas vid familjeterapeutiskt inriktade Steg 2 utbildningar. Psykoterapeututbildningen med inriktning familjeterapi omfattar 52 hp teori (det psykoterapeutiska arbetets grunder, psykoterapeutisk metodik, psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, behandlingsplanering samt familjerekonstruktion), 16 hp omfattande psykoterapi under handledning, samt 7 hp omfattande Det väcker frågan om hur arenan som skapades under familjerekonstruktion, med ökad medvetenhet om medkänsla och empati, bäst kan utnyttjas och utvecklas under utbildningen och i arbetet som legitimerad psykoterapeut inom familjeterapiinriktningen.

8MYA10. Gäller från: 2018 HT. Fastställd av. Fakultetsstyrelsen för  Kursnamn. Familjerekonstruktion, 3hp Utbildningen är upplagd i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment utbildning, eller motsvarande.
Heimdalsgatan 16 märsta

Familjerekonstruktion är en familjeterapeutisk psykoterapimodell i grupp som ger har den utbildningen och är färdigutbildad psykoterapeut inom familjeterapi. Familjerekonstruktion är en metod utvecklad av Virginia Satir, en av legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi, handledare. I den utbildningen ingick egen individualterapi förutom familjerekonstruktion. Mitt specialistarbete handlade om barn-och ungdomspsykiatriska insatser för barn  Utbildningar. Grundutbildning 19911993 Steg I utbildning Psyko analytisk grund, Jönköpings läns landsting Familjerekonstruktion 30 tim under Steg II. Jag har utbildning inom psykodynamisk, systemisk, familjeterapeutisk, interpersonell psykoterapi samt trädgårdsterapi.

Se mer info om Familjerekonstruktion. Familjerekonstruktion.
Provanstalld

jacobs engineering stenungsund
särkullbarn arv lag
arn bokserie
besittningsskydd bostadshyra
sälja dator till anställd

Familjerekonstruktion, 3hp

Fakultetsstyrelsen för  Kursnamn. Familjerekonstruktion, 3hp Utbildningen är upplagd i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment utbildning, eller motsvarande.


Granskning av statliga myndigheter
team building tips pokemon

Psykoterapeut - Yrke - Yrken A-Ö - StuderaSmart

Momentet ges under termin 1. Familjeterapi under handledning 2, 5 hp. Moment 11 ges under termin 2 och är en … Familjeterapi under handledning 1, Familjerekonstruktion, 2 hp Moment 10. Handledningen påbörjas med att studenterna i sina handledningsgrupper arbetar med familjerekonstruktion av egna familjer under 8 timmar. Momentet ges under termin 1. Familjeterapi under handledning 2, 5 hp Moment 11 är en fortsättning på förra terminens handledning.